Onderwijscafé 1 Padlets

Tijdens het eerste Onderwijscafé zijn er zes Padlets gebruikt om groepen aanwezigen op stellingen te laten reageren. Jenny Everts en Jan Berkhout konden ondertussen via de Padlets om verheldering van de standpunten vragen. 

Het gebruik van de Padlets had als voordeel dat er veel meer informatie opgehaald werd uit de groepen dan zonder had gekund, ook omdat meteen gereageerd kon worden zonder dat dat plenair gebeurde. Een ander voordeel was dat de stellingen voorafgaand aan de bijeenkomst al bij de bezoekers bekend hadden kunnen zijn en dat achteraf iedereen gemakkelijk kennis kan nemen van wat er besproken is. 

Aan de URLs van de stelling zie je een ander voordeel van Padlet: je kunt de urls voor een deel zelf bedenken waardoor je ze makkelijker kunt communiceren. Kijk maar: http://padlet.com/wall/stelling1 tot en met http://padlet.com/wall/stelling6

Achter deze link meer over Onderwijscafe 1.

Wordle bij Horeca & Bakkerij

van Gerard van der Hulst:

De studenten van de opleidingen Leidinggevende Keuken en Leidinggevende Bediening niveau 4 van Hotelschool Leiden moeten in het kader van hun opleiding een diepgaande analyse maken van allerlei processen binnen hun leerbedrijf.

Een van de opdrachten betreft het werkproces ; "Motiveert en stimuleert samenwerking in het team". In tweetallen hebben de studenten voor hun collega's een presentatie verzorgd rond dit thema aan medestudenten.
Naast een PP of Prezi hebben sommige duo's hun presentatie omgezet in een Wordl bij wijze van samenvatting.