Prezi van de eerste lichting D-docenten

Van Jos Stokman (welzijn):

De rol van de masterdocent is onze focus geworden in het kader van onze afstudeeropdracht. Met als doel masterdocenten verbinden en kennis te delen. Die rol wordt door de verschillende ROC ’s diffuus ingekleurd en zelfs binnen één ROC zijn er verschillende beelden van wat een masterdocent zou moeten doen. Wij stelden ons tot doel om deze masterrol verder te concretiseren. Zodat wij deze rol voor ons zelf helder hebben en daarmee kunnen wij management en collegae uitnodigen om verder met ons die rol te definiëren.

Wij zien ons product als een instrument waarmee wij binnen de betrokken ROC ‘s de dialoog kunnen aangaan over de rol van de masterdocent.

Wij hebben gekozen voor het inspirerende concept van Simon Sinek. Zijn gedachtegoed is beschreven in: ‘it starts with why’ (Sinek, 2009)

De prezi laat 8 mogelijke rollen van een D docent zien. Die 8 rollen worden via film, geluid, of quotes geconcretiseerd. Op meesterschap.wordpress.com worden de gekozen rollen verder beschreven en onderbouwd. 
Ik stel reacties van collegae erg op prijs. Mail ze naar j.stokman@rocleiden.nl.