Prezi bij Horeca & Bakkerij, met geluid

Sinds enige tijd kun je je eigen stemgeluid, of om het even wat voor geluid, koppelen aan een Prezi-presentatie. Dat gaat kinderlijk eenvoudig. 

Een Prezi maken, is helemaal niet zo eenvoudig maar door deze nieuwe mogelijkheid kun je Prezi's van anderen veel toegankelijker maken voor je eigen publiek. Heel veel Prezi's mag je namelijk vrijelijk kopiëren en veranderen. Ze zijn er op elk vakgebied en je vind ze op http://prezi.com/explore/.

Hieronder een Prezi van Marc Schoorel, met zijn stem, van de tweede verdieping van de nieuwbouw. Je kunt je bij deze Prezi goed voorstellen wat voor extra voordeel het commentaar heeft boven dezelfde Prezi zonder commentaar. Bekijk hem eerst zonder geluid en daarna met. 

Wordle bij Horeca & Bakkerij

van Gerard van der Hulst:

De studenten van de opleidingen Leidinggevende Keuken en Leidinggevende Bediening niveau 4 van Hotelschool Leiden moeten in het kader van hun opleiding een diepgaande analyse maken van allerlei processen binnen hun leerbedrijf.

Een van de opdrachten betreft het werkproces ; "Motiveert en stimuleert samenwerking in het team". In tweetallen hebben de studenten voor hun collega's een presentatie verzorgd rond dit thema aan medestudenten.
Naast een PP of Prezi hebben sommige duo's hun presentatie omgezet in een Wordl bij wijze van samenvatting.