Prezi over bloggen tijdens de BPV

van Arjan van der Hoorn (Sport & Bewegen):

Om de afstemming tussen BPV (en in het bijzonder de praktijkbegeleider) - student - docent te verbeteren biedt het werken met een blog zeer goede mogelijkheden. Eerder experimenteerde ik in mijn lessen al met deze werkvorm. Een studiegenoot (docent D van het Nova College) heeft zijn onderzoek eraan gewijd en met veelbelovende resultaten. Wat ik eruit haal en wat mijn ervaringen onderstreept, is dat je het werken met een blog ook een plek moet geven in de lessen. Als docent moet je het vuurtje op gang brengen en blijven stoken. Voor succesvolle implementatie is het is noodzakelijk om tijd beschikbaar stellen zodat studenten in de les eraan werken maar ook het blog gebruiken als middel om gesprekken op gang te brengen. Een student kan bijvoorbeeld zijn blog presenteren, daarna gaan studenten in groepjes uiteen om het gesprek over stage ervaringen te delen. Het wordt dan een soort kenniscafe. Mijn ervaring is dat studenten dat een waardevolle werkvorm vinden. Ze leren er een bredere kijk op nahouden m.b.t. het werkveld en ontwikkelen hun arbeidsidentiteit.

Een ander bijkomend voordeel is dat er digitale verslaglegging plaatsvindt. Opleidingen en docententeams kunnen zelf formuleren wat er in het blog moet. Denk aan stage-opdrachten, periodieke urenregistratie, activiteiten, functioneringsgesprekken, etc.
 
Kortom, een uitstekende manier om ict in het onderwijs middels dit concrete voorbeeld vorm te geven.