Prezi van de eerste lichting D-docenten

Van Jos Stokman (welzijn):

De rol van de masterdocent is onze focus geworden in het kader van onze afstudeeropdracht. Met als doel masterdocenten verbinden en kennis te delen. Die rol wordt door de verschillende ROC ’s diffuus ingekleurd en zelfs binnen één ROC zijn er verschillende beelden van wat een masterdocent zou moeten doen. Wij stelden ons tot doel om deze masterrol verder te concretiseren. Zodat wij deze rol voor ons zelf helder hebben en daarmee kunnen wij management en collegae uitnodigen om verder met ons die rol te definiëren.

Wij zien ons product als een instrument waarmee wij binnen de betrokken ROC ‘s de dialoog kunnen aangaan over de rol van de masterdocent.

Wij hebben gekozen voor het inspirerende concept van Simon Sinek. Zijn gedachtegoed is beschreven in: ‘it starts with why’ (Sinek, 2009)

De prezi laat 8 mogelijke rollen van een D docent zien. Die 8 rollen worden via film, geluid, of quotes geconcretiseerd. Op meesterschap.wordpress.com worden de gekozen rollen verder beschreven en onderbouwd. 
Ik stel reacties van collegae erg op prijs. Mail ze naar j.stokman@rocleiden.nl.

Prezi bij Horeca & Bakkerij, met geluid

Sinds enige tijd kun je je eigen stemgeluid, of om het even wat voor geluid, koppelen aan een Prezi-presentatie. Dat gaat kinderlijk eenvoudig. 

Een Prezi maken, is helemaal niet zo eenvoudig maar door deze nieuwe mogelijkheid kun je Prezi's van anderen veel toegankelijker maken voor je eigen publiek. Heel veel Prezi's mag je namelijk vrijelijk kopiëren en veranderen. Ze zijn er op elk vakgebied en je vind ze op http://prezi.com/explore/.

Hieronder een Prezi van Marc Schoorel, met zijn stem, van de tweede verdieping van de nieuwbouw. Je kunt je bij deze Prezi goed voorstellen wat voor extra voordeel het commentaar heeft boven dezelfde Prezi zonder commentaar. Bekijk hem eerst zonder geluid en daarna met. 

Een Prezi om je mee voor te stellen

van Heine van Eeuwijk (ICT Academie): 
Tijdens m'n SLB lessen stellen de studenten Mediavormgever zich aan elkaar voor door middel van een presentatie die ze in Prezi hebben gemaakt. De studenten zijn er erg enthousiast over. Als voorbeeld heb ik m'n eigen presentatie toegevoegd:

Prezi

Vragen over Screenr, of een verzoek om een workshop, kun je mailen naar h.post@rocleiden.nl.

Wat is het?

Prezi is een gratis online presentatietool die mogelijkheden biedt die in een Powerpoint-presentatie niet te realiseren zijn. Prezi leent zich met name om overzicht en detail te combineren in één enkel totaalplaatje. Je kunt de kijkers via een vaste route door je prezi leiden of de kijkers hun eigen gang laten gaan. Je kunt aan alles wat je laat zien in een Prezi je eigen commentaarstem toevoegen.

Waar is het handig voor?

Prezi is ideaal voor het maken van overzichten waarin je ook details kwijt wilt zonder dat die de overzichtelijkheid teniet doen. Je kunt er zelf overzichten in maken maar je kunt ook bestaande overzichten van eigen commentaar, foto's, filmpjes, geluid of links voorzien. Die overzichten kunnen bouwtekeningen zijn maar ook schakelschema's, tijdlijnen, ezelsbruggen, samenvattingen enzovoort. Er zijn inmiddels miljoenen Prezi's, over elke onderwerp dat je kunt bedenken. De meeste van die Prezi's mag je net zo bewerken als je wilt. 
Je kunt ook gezamenlijk prezi's (laten) maken of een prezi op afstand presenteren.

Wat het je nodig?

Prezi is een veelzijdige tool en je moet wel tijd steken in het leren maken van Prezi's. Collega Kennisnet Ambassadeur Hans Steeman van ROC Nijmegen heeft binnen wikiwijs (op zich al meer dan één bezoek waard) een uitstekende leerlijn gebouwd die te vinden is achter deze link.

Suggesties en voorbeelden:

  • Je kunt de citroenzuur cyclus van de uitleg voorzien die je in de les gaat bespreken.
  • Je kunt studenten in groepen met hetzelfde plaatje als uitgangspunt een posterpresentatie laten maken in prezi.
  • Geef studenten in groepen de opdracht de elementen van een database schema toe te lichten binnen een Prezi-Meeting sessie.
  • Laat studenten in groepen binnen een Prezi-Meeting de onderdelen benoemen van een kart.
  • Laat je collega's binnen een Prezi-Meeting de bouwtekening van een onderwijsruimte indelen en becommentariëren.

Voorbeelden van het gebruik van Prezi's op ons ROC vind je achter deze link.