MBO (voorheen Kennisnet) Ambassadeurs te gast bij ROC Leiden

Donderdag 20 november was ROC Leiden aan de beurt om 35 voormalige Kennisnet Ambassadeurs te ontvangen. Voormalig omdat Kennisnet het netwerk van Ambassadeurs als gevolg van bezuinigingen niet langer ondersteund. De ondersteuning verdwijnt niet maar wordt overgenomen door saMBO-ICT. Naar een nieuwe naam voor het netwerk wordt nog gezocht. 
Op de Padlet hieronder wordt alles verzameld dat gepresenteerd, gedeeld, besproken is. Nog niet alles staat er op maar dat is een kwestie van een paar dagen. 

Weer een mooie toepassing van Padlet: een verzamelbak van alles wat je klas rondom een onderwerp heeft geproduceerd...

Te trots om 'm hier niet te noemen...

Achter http://bit.ly/iBookrocloc14 (voorbeeld bit.ly-link) vind je het interactief iBook van de Onderwijsconferentie van 2014. Er moet heel wat gedownload worden, gun dat genoeg tijd, maar dan heb je ook alles bij elkaar: het programma, de foto en de presentaties. Mooi voor je iPad of je Mac.
Je kunt ook alles vinden via de pdf van het programmaboek achter deze link maar ik vind zelf de iBook veel mooier.

Samen Leren - tieners en sociale media

De titel hierboven is de titel van een onderzoek dat gedaan is door Kennisnet en Mijn Kind Online. Je zou denken dat het onderzoek speciaal voor ROC Leiden is gedaan, Samen Leren is tenslotte een van de vier pijlers van onze Onderwijsvisie. Maar als je het rapport leest dan realiseer je je dat het vooral gaat over Samen Leren zonder de hulp van docenten. 

Het hele rapport is te vinden achter deze link maar hieronder vind je een aantal van de conclusies die vooral met Samen Leren te maken hebben. (Het onderzoek gaat weliswaar over kinderen van 10 t/m 17 maar de oudsten van die leeftijdsgroep zit mogelijk al hier op school en de rest volgt snel...)

  • 85% van de ondervraagde 10 t/m 17-jarigen zoekt extra informatie over de leerstof via Google en 61% van de jongeren zoekt extra informatie over de leerstof op YouTube.
  • Bijna driekwart (73%) gebruikt internet om oefentoetsen te doen en ruim tweederde (68%) gebruikt internet om zichzelf te overhoren.
  • 60% van de ondervraagde tieners gebruikt sociale media om elkaar vragen te stellen over huiswerk of leerstof en 48% maakt en stuurt foto’s van aantekeningen of samenvattingen naar elkaar.
  • 11% heeft zelf wel eens een video gemaakt waarin hij of zij iets laat zien of uitlegt zodat iemand anders daarvan kan leren. Bijna driekwart van deze groep heeft deze video ook online gedeeld. 
  • Dat een leraar sociale media gebruikt, vindt maar 13% van de jongeren belangrijk. Het belangrijkst is dat een leraar goed kan uitleggen (84%).

(Samen Leren zonder 'bemoeienis' van docenten doet me denken aan het werk van Sugata Mitra, achter de link een mooi filmpje daarover.)