MBO (voorheen Kennisnet) Ambassadeurs te gast bij ROC Leiden

Donderdag 20 november was ROC Leiden aan de beurt om 35 voormalige Kennisnet Ambassadeurs te ontvangen. Voormalig omdat Kennisnet het netwerk van Ambassadeurs als gevolg van bezuinigingen niet langer ondersteund. De ondersteuning verdwijnt niet maar wordt overgenomen door saMBO-ICT. Naar een nieuwe naam voor het netwerk wordt nog gezocht. 
Op de Padlet hieronder wordt alles verzameld dat gepresenteerd, gedeeld, besproken is. Nog niet alles staat er op maar dat is een kwestie van een paar dagen. 

Weer een mooie toepassing van Padlet: een verzamelbak van alles wat je klas rondom een onderwerp heeft geproduceerd...

Het verzuimprotocol in een Powtoon

Karianne Broek brengt met deze Powtoon het verzuimprotocol goed in beeld. Het filmpje laat ook mooi zien welke mogelijkheden Powtoon heeft. De "voice over" bijvoorbeeld. Je kunt rechtstreeks je stem opnemen in het filmpje of later het beeld aan een geluidsbestand koppelen.  

Zijn er al Powtoons van studenten om te plaatsen? Wie stuurt de eerste? Achter de link vind je nog meer voorbeelden van Powtoons.

Het filmpje is bedoeld voor SLB-ers en docenten. 


Achter deze link vind je nog meer voorbeelden van Powtoons die op ROC Leiden gemaakt zijn.